Ordensregler i bussen

For at sikre alle deltagere en god oplevelse på Wild Tigers udebaneture, har vi indført ordensregler for deltagelse på vores busturer. Ordensreglerne udleveres også i bussen på selve dagen, men allerede inden tilmelding, bedes du sætte dig grundigt ind i reglerne.

• Alle Wild Tigers-busser er røgfrie – til gengæld er der indlagt en rygepauser på turer til Jylland.

• Besiddelse og indtagelse af euforiserende stoffer er ikke tilladt og medfører øjeblikkelig bortvisning

• Egne drikkevarer må ikke nydes i bussen. Bliver du taget i at nyde egne drikkevarer i bussen, bliver disse konfiskeret og vil først blive udleveret ved turens afslutning. Vi vil jævnligt lave kontrol af lommer og tasker, inden man stiger ind i bussen.

• Salget i bussen starter ca. 10 minutter efter vi har forladt stadion.

• Der sælges ikke øl og spiritus til personer under 16 år. Er rejselederne i tvivl om din alder, vil du blive bedt om at vise ID.

• Synligt berusede personer, som kan være til gene for andre deltagere, risikerer at blive nægtet køb af øl/spiritus i bussen eller i værste fald, at blive sat af bussen på første rasteplads.

• Uacceptabel opførsel i bussen og på rastepladser kan medføre, at du får en advarsel. Hjælper dette ikke, risikerer du at blive sat af på første rasteplads.

• Hvis din adfærd medfører behov for ekstra rengøring af bussen, vil du blive faktureret den faktiske udgift.

• Alle sidder ned på toilettet. Husk der kommer andre efter dig og det kan være du selv skal derned igen!

• Ingen blottede legemsdele i vinduerne eller andre steder

• Det er forbudt at banke på bussens ruder

• Det er forbudt at have ansigtsmaling på i bussen

• Forefindes der sikkerhedssele i bussen skal denne bruges. Ellers er det for egen regning, såfremt bussen bliver stoppet af politiet.

• ALLE er medansvarlige for at holde orden i bussen, så ryd op efter dig selv og din sidemand – d.v.s. brug affaldsposerne – der er jo en grund til, at de er der!