Generalforsamling og medlemsmøde

Alle medlemmer af Wild Tigers inviteres hermed til Generalforsamling og medlemsmøde

Onsdag den 6. februar 2019 kl. 18.30 – 21.00 på Café Petrine på Farum Bytorv.

18.30 Vi mødes til “Simremad” og hygger over aftensmaden

19.30 Generalforsamling, dagsorden jf. vedtægterne (se længere nede)

20.15 Information fra bestyrelsen omkring tiltag i 2019 samt om hvad der rør sig i fodbold Danmark i øjeblikket.

21.00 ca. Tak for i aften

Deltagelse er gratis og I vil få serveret aftensmad, med en øl/vand/vin til samt efterfølgende kaffe/the.

Drikkevarer der udover kan købes i Caféen.

Grundet bestilling af mad, bedes i tilmelde jer til kontor@wildtigers.dk SENEST 1. februar 2019. Husk kun medlemmer med betalt kontingent kan deltage.

Ordinær generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:

  1. Valg af stemmeudvalg
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Lovændringer
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg efter lovene
  7. Eventuelt

På valg til bestyrelsen er:

Formand for 2 år – Inge Krautwald genopstiller til bestyrelsen

Næstformand for 1 år – Teresa Nørgaard har midlertidig besat denne post efter Jan Kjønstad forlod bestyrelsen 1.7.18 – Teresa Nørgaard genopstiller til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem for 2 år – Hasse Kristensen har midlerdigt haft denne post, Hasse genopstiller til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem for 1 år – Sarah Scannell genopstiller til bestyrelsen

Suppleant for 1 år – Ledig efter Hasse trådte ind i bestyrelsen

Suppleant for 1 år – Ledig efter Benjamin Krautwald

Revisor for 1 år – Niels Peter Nielsen er på valg, vi håber Niels Peter genopstiller