Referat af generalforsamlingen

Referat af Generalforsamling i Wild Tigers 23.2.2021

Formand Helle Fahlgren bød velkommen til vores første Online generalforsamling.

 1. Valg af dirigent – Lasse Poulsen blev valgt til dirigent. 
 2. Valg af stemmeudvalg – Helle/Lasse blev valgt. 
 3. Bestyrelsens beretning v/ formand Helle 
 • Corona ramte lige efter vores generalforsamling og al fodbold blev lukket ned. 
 • Vores tur til Silkeborg blev derfor aflyst og vi har ikke været på away siden og vi forventer også der går lang tid, før det igen bliver muligt. 
 • Første bestyrelsesmøde blev derfor først i juni og grundet Covid 19 har Bestyrelsen derfor også brugt online møder, som alle andre.
 • FCN besluttede hurtigt, at stemning på stadion var vigtig, hvorfor 20-25 af de mest stemningsskabende har haft mulighed for, at komme til alle kampene lidt på skift. Dette har vi været yderst taknemmelige for, og WT synes også, at det har givet lidt kulør. 
 • De unge har sørget for flag til alle kampene og lidt røg er det også blevet til :-)
 • Ingen udebaneture eller andre arrangementer, så vi har noget til gode. 
 • Alt omkring DFF har også ligget stille, så heller ikke nyheder her fra.
 1. Regnskab v/ Helle Regnskabet blev fremlagt og det gav ingen kommentarer og blev godkendt. 
 2. Lovændringer – Ingen ændringer 
 3. Behandling af indkomne forslag – Ingen indkomne forslag
 4. Valg til bestyrelsen, blev som følger:
  • Formand for 2 år – Lasse Poulsen 
  • Kasserer for 1 år – Helle Fahlgren
  • Best.Medlem for 1 år – Rasmus Andres Christiansen
  • Best.Medlem for 2 år – Thomas Nørgaard 
  • Best.Medlem for 1 år – Verner Jakobsen
  • Best.Medlem for 1 år – Morten Flamsted
  • Revisor for 2 år – Niels Peter genopstiller

Martin Haaemann var den eneste som ikke var på valg og sidder derfor yderligere 1 år. 

Årsagen til at så mange kom på valg var, at Lasse fratrådte sin best. post 1 år før tid, for at bliver formand og dermed blev hans plads ledig for 1 år. Vores kasserer Mette havde også trukket sig 1 år før tid, så derfor trådte Helle til.

Vores nye formand Lasse Poulsen blev spurgt om, hvad han ville arbejde med i Wild Tigers. 

Lasse fortalte, at han jo var rimelig ny i fællesskabet, som han først trådte ind i for ca. 2-3 år siden og at Helle allerede sidste år, havde kontakt ham for dels at gå ind i bestyrelsen, men også opfordret til en fremtidig plads som formand. 

Lasse fortalte, at han var bekendt med at Helle havde haft rigtig mange kasketter, specielt de sidste år og det var helt sikkert ikke hans hensigt, men at bestyrelsens medlemmer skal fordele opgaverne imellem sig.  Eks. vis har Martin det sidste år tage sig af Tifo og den del har Lasse ingen interesse eller flair for :-) 

Til gengæld er Lasse første mål at WT skal tilbage til at være min. 100 medlemmer og herefter sættes nyt mål.

Lige nu er vi 76 medlemmer og Lasse opfordrede alle til at huske, at gøre fodboldnaboen opmærksom på, at de skal være medlem af WT for at støtte op om fanarbejdet i klubben.

8. Evt.

Vi drøftede lidt omkring det fanforum, der var i sidste uge og ikke mindst Trines mission om, at få flere på stadion. Det er WTs holdning, at det skal gøres i samarbejde med fanklubben. Samtidig vil der også blive presset på for et klubhus/lokale, så vi kan få sammeholdet og klubånden tilbage i FCN. 

Herefter fik SLO Jan ordet og fortalte lidt om de tanker han har gjort sig og ikke mindst fremlagt for Trine på et møde her i starten af februar. 

Det drejer sig bl.a. om:

Fanlokale – Matchday plan som rækker 6 kampe frem – Investeringer i Hjørnet – Planer for tifo indkøb – Et stærkt samarbejde mellem Red Zone fans / Wild Tigers / Young Tigers og FCN Kbh. – At få FCN til at inddrage fans i nye tiltag, lave et prøvepanel hvor nye ting kan afprøves på før det implementeres til alle fans – At vi fortsat kan køre Aways i FCN minibusserne og så et ønske fra FCN om at gøre Fans til ambassadører for FCN.

Alt dette vil der bliver arbejdet med i 2021 og Jan og den nye bestyrelsen vil sætte sig sammen og lægger planer. 

Fra deltagerne kom der lidt ønsker til Jan:

 • Flere savnede FCN TV i den gamle form, hvor spillere udtaler sig efter kampen til FCN TV i stedet for alt er læsestof. Live TV knytter stærkere bånd.
 • Knyt fans tættere til klubben, før I går langt væk og søger nye fans. Flere af os nære fans, kan være bekymret for, hvor mange fans vi reelt er tilbage når denne lukkeperiode er slut. 

Til sidst opfordrede Morten, at I kommer til Kvindekampene og det kan bestyrelsen i WT kun bakke op om. Der er god stemning og en hel masse hygge til disse kampe. 

Herefter takkede Helle for 15 gode år i bestyrelsen og fik også en masse tak for indsatsen retur. 

Lasse lukkede herefter generalforsamlingen, med håbet om, at vi snart kan ses igen i den virkelige verden og få hygget os sammen imens vi ser fodbold på stadion.