Category Archives: Ikke kategoriseret

Referat af generalforsamlingen 2022

Referat af generalforsamling i Wild Tigers d. 22. februar 2022 Valg af dirigent, Helle Fahlgren blev valg valg af stemmeudvalg, 3 stk. – Da vi kun var 15 fremmødte, blev vi enige om at håndsoprækning nok. Bestyrelsens beretning, Lasser fremlagde

Referat af generalforsamlingen 2021

Referat af Generalforsamling i Wild Tigers 23.2.2021 Formand Helle Fahlgren bød velkommen til vores første Online generalforsamling. Valg af dirigent – Lasse Poulsen blev valgt til dirigent.  Valg af stemmeudvalg – Helle/Lasse blev valgt.  Bestyrelsens beretning v/ formand Helle  Corona

Indkaldelse til Generalforsamling

Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamling tirsdag den 23. februar kl. 19.30. Generalforsamlingen vil foregå via Teams, da vi jo ikke må mødes fysisk i disse tider. Proceduren er: Tilmed dig senest 18.2 ved at besvare denne mail og